Điều khoản sử dụng

Điều khoản về tài khoản người sử dụng

1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Lê Gia ICT.

2. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, số điện thoại, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

3. Bạn cần biết rằng Lê Gia ICT sẽ sử dụng email và số điện thoại của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Lê Gia ICT không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Lê Gia ICT của bạn (gọi tắt là ‘cửa hàng online’ của bạn). Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.

6. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Lê Gia ICT.

Tóm lại, Đừng sử dụng Lê Gia ICT cho bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật hay phát tán các mã độc, virus. Ghi nhớ là nếu như có bất kỳ điều gì vi phạm điều khoản sử dụng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ hủy toàn bộ dịch vụ đang cung cấp cho bạn. Nếu có bất gì điều gì cần liên lạc, chúng tôi sẽ gửi bạn email.

Kích hoạt tài khoản

1. Theo phần 1.2, người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.

2. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Lê Gia ICT là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.

Tóm lại, Người nào trực tiếp đăng ký sử dụng dịch vụ của Lê Gia ICT sẽ chịu trách nhiệm cho tài khoản đó và cũng đồng nghĩa với việc đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ của Lê Gia ICT.

Điều kiện chung

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Lê Gia ICT.

1. Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.

2. Bạn không được sử dụng dịch vụ của Lê Gia ICT cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.

3. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Lê Gia ICT.

4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Lê Gia ICT.

5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về oto360@legia.email

6. Bạn cần được điểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.

7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật (thông tin đầy đủ tại https://oto360.net/terms)

Tóm lại, Dịch vụ của Lê Gia ICT sẽ do chúng tôi sở hữu. Bạn không được sử dụng cho bất kỳ điều phạm pháp. Toàn bộ thông tin về thanh toán và thẻ tín dụng sẽ được chúng tôi mã hóa bảo mật.

Quyền lợi của Lê Gia ICT

1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.

2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Lê Gia ICT, nhân viên của Lê Gia ICT, công ty Lê Gia ICT.

5. Lê Gia ICT không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…

8. Lê Gia ICT có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Lê Gia ICT sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Tóm lại, Chúng tôi có thể sửa đổi, hủy bỏ hay từ chối cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu về tài khoản của Lê Gia ICT, chúng tôi có thể đóng băng tài khoản hoặc chuyển quyền sở hữu sang người sở hữu hợp pháp nhất.

Giới hạn về trách nhiệm

1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Lê Gia ICT sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.

2. Trong mọi trường hợp, Lê Gia ICT hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty Lê Gia ICT, đối tác của Lê Gia ICT, nhân viên Lê Gia ICT… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.

3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.

4. Lê Gia ICT không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.

5. Lê Gia ICT không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.

6. Lê Gia ICT không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Tóm lại, Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn phạm pháp, vi phạm điều khoản này hoặc đi ngược lại với quyền lợi của bên đối tác thứ ba, đặc biệt ghi chú để khi bị kiện. Dịch vụ của chúng tôi có thể bị lỗi hoặc bị gián đoạn khi cung cấp cho bạn và chúng tôi không đảm bảo điều này.

Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

Nếu Lê Gia ICT có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bọ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Lê Gia ICT và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

Tóm lại, Nếu Lê Gia ICT có bỏ qua bất kỳ điều khoản nào trong thực thi, không có nghĩa là chúng tôi sẽ bỏ luôn điều đó. Bản điều khoản này chính là sự đồng ý giữa bạn và chúng tôi. Có nghĩa là nếu ở các bản điều khoản trước đó có điều gì trái ngược với bản điều khoản này thì chúng tôi sẽ chọn điều khoản ở bản điều khoản mới nhất.

Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng

1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ của Lê Gia ICT. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua Dịch vụ của Lê Gia ICT) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại Dịch vụ của chúng tôi.

2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý: (a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, (b) và cho phép Lê Gia ICT hiển thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy (c) Lê Gia ICT có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.

3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng tôi; tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.

4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

Tóm lại, Mọi thứ bạn đưa lên đều thuộc sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm. Nếu bạn muốn xóa bỏ toàn bộ nội dung, bạn chỉ cần xóa toàn bộ tài khoản của mình.

Kho giao diện

1. Bạn có thể thay đổi giao diện của trang Lê Gia ICT của mình bằng các giao diện mẫu từ trang Kho giao diện của Lê Gia ICT. Nếu bạn tải giao diện, bạn chỉ có thể được dùng cho một cửa hàng duy nhất. Bạn hoàn toàn thoải mái chuyển giao diện qua lại giữa các giao diện bạn đang sở hữu. Tuy nhiên bạn không được chuyển giao hoặc bán lại giao diện cho người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu bạn có nhiều website, thì mỗi website của bạn phải mua lại giao diện đó (trừ trường hợp giao diện miễn phí).

2. Bạn có thể tùy chỉnh Giao diện sao cho phù hợp với bạn nhất. Lê Gia ICT có thể thay đổi hoặc thêm dòng chữ phía cuối theo quyết định của mình. Lê Gia ICT cũng có thể thay đổi nơi giao diện được lưu trữ hoặc các yếu tố không hợp pháp khác. Lê Gia ICT cũng có thể thay đổi giao diện nếu nó liên quan tới các thay đổi về yếu tố kỹ thuật khi nâng cấp phiên bản mới.

3. Bản quyền trí tuệ của giao diện hoàn toàn thuộc về người thiết kế giao diện đó. Nếu bạn vượt quyền hạn về quyền sở hữu của giao diện, nhà thiết kế có thể kiện bạn.

4. Hỗ trợ kỹ thuật cho Giao diện là trách nhiệm của nhà thiết kế, và Lê Gia ICT không cam kết giữ trách nhiệm cho dịch vụ hỗ trợ này. Lê Gia ICT có thể giúp bạn liên lạc với nhà thiết kế.

5. Trách nhiệm của người dùng, không phải của Lê Gia ICT, chính là bảo đảm việc cài đặt giao diện mới không làm tổn hại đến giao diện cũ, hay trải nghiệm của người dùng.

Tóm lại, Bạn có thể mua Giao diện để sử dụng cho website của bạn. Bạn thoải mái tùy chỉnh giao diện, nhưng vẫn biết rằng nhà thiết kế sở hữu toàn quyền giao diện của họ. Mọi vấn đề về Giao diện, hãy liên hệ nhà thiết kế. Và ghi chú rằng Giao diện có thể bị biến mất hay thay đổi.

Expert (chuyên gia) của Lê Gia ICT

1. Expert của Lê Gia ICT chính là một đối tác độc lập dạng làm việc tự do có khả năng hỗ trợ bạn xây dựng và vận hàng website Lê Gia ICT của bạn. Lê Gia ICT không tuyển dụng Expert.

2. Lê Gia ICT không yêu cầu bạn phải thuê Expert cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ công việc nào của Expert. Khi bạn vào trang thông tin của Expert, họ sẽ công bố toàn bộ thông tin về dịch vụ mà họ cung cấp được cho bạn.

3. Trong bất kỳ trường hợp nào, Lê Gia ICT cũng không chịu trách nhiệm về bất kì thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên nào.

Tóm lại, Experts không phải là nhân viên của Lê Gia ICT và như thế, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về họ.

Thanh toán chi phí

1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Lê Gia ICT bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên Lê Gia ICT.

2. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, website của bạn sẽ bị đóng băng. Sau 30 ngày, website của bạn sẽ bị tự động hủy.

3. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.

4. Lê Gia ICT hiện không hỗ trợ hoàn trả phí.

Tóm lại, Chúng tôi hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán mà bạn có thể xem trong tài khoản Lê Gia ICT của bạn. Bạn sẽ được thông báo trước 3 ngày (hoặc hơn) khi tới kỳ thanh toán và có 7 đến 10 ngày để hoàn tất, nếu không tài khoản sẽ bị đóng băng. Nếu bạn không thuộc Việt Nam, hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể hướng dẫn chi tiết hơn. Ngoài ra, chưa có chính sách hoàn trả tiền.

Hủy dịch vụ

1. Đối với dịch vụ miễn phí, quá 15 ngày tính từ lúc nhận được thông báo kích hoạt dịch vụ thành công (qua sms, qua email hoặc từ nhân viên CSKH) mà website không thay đổi, cập nhật và sử dụng sẽ bị chúng tôi hủy bỏ, xóa dữ liệu khỏi hệ thống, mà không cần thông báo trước, ngoài ra, đối với gói dịch vụ miễn phí đã kích hoạt và sử dụng nhưng quá 30 ngày mà tài khoản chủ sở không hoạt động hoặc không tiếp tục khai thác dịch vụ thì sẽ bị chúng tôi hủy bỏ, xóa dữ liệu khỏi hệ thống.

2. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến email oto360@legia.email và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.

3. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.

4. Nếu bạn hủy Dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.

5. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Dịch vụ của Lê Gia ICT dù bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo.

Tóm lại, Để hủy, hãy email tới oto360@legia.email. Lê Gia ICT sẽ phản hồi cụ thể về thông tin liên quan đến lệnh hủy. Một khi hủy, toàn bộ nội dung của bạn sẽ bị xóa bỏ. Nếu bạn hủy vào giữa chu kỳ thanh toán, bạn phải thanh toán hoàn tất khoản khí chênh lệch này. Chúng tôi có thể hủy bỏ tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào. Mọi vấn đề về ăn gian đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ bị xóa.

Sửa đổi dịch vụ và giá cả

1. Chi phí cho việc sử dụng Lê Gia ICT nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.

2. Lê Gia ICT có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.

3. Lê Gia ICT không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.

Tóm lại, Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào, mà không phải chịu trách nhiệm.

Công cụ tùy chọn

1. Lê Gia ICT có thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng các công cụ của đối tác thứ ba khác mà Lê Gia ICT đã kết nối với họ.

2. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Lê Gia ICT cung cấp quyền sử dụng những công ty này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Lê Gia ICT không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.

3. Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Chúng tôi khuyên các bạn rằng hãy tìm hiểu thật kỹ và lắng nghe các lời khuyên từ những người sử dụng trước để nắm chắc hơn khi sử dụng dịch vụ của đối tác thứ ba.

Tóm lại, Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ công cụ nào của đối tác thứ ba, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng. Nếu bạn đồng ý sử dụng, chúng tôi cũng không cam kết bất kỳ bảo đảm nào về dịch vụ của họ. Vì vậy hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng.

Thông báo về đăng ký website thương mại Điện tử với Bộ công Thương Việt Nam

1. Lê Gia ICT khuyến cáo bạn nên đăng ký website Thương Mại Điện Tử với cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ công thương Việt Nam nếu bạn có hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam.

2. Bạn có thể tham khảo quy trình đăng ký ở trang web của Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ công thương Việt Nam ở đây.

Với người dùng, điều này có nghĩa là, Lê Gia ICT khuyến cáo bạn nên đăng ký Website hoạt động thương mại điện tử với Bộ Công Thương Việt Nam nếu website của bạn có hoạt động thương mại điện tử.

Thông tin khác dành cho bạn

Tiết kiệm xăng bằng cách về số N khi dừng đèn đỏ liệu có đúng?

Nhiều tài xế nghĩ rằng việc về số N trong khi dừng đèn đỏ sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu nhưng thực ra không phải ! Bởi tất cả các mẫu xe sản xuất trong khoảng 20 năm trở lại đây đều đã sử dụng công nghệ phun xăng tự động.

Sau khi khởi động có nên lái xe ngay không? Và đây là lời khuyên dành cho bạn!

Sau khi khởi động xe, bạn cần chờ ít giây rồi mới lái xe đi vì trong thời gian này dầu sẽ được bơm vào các bộ phận chuyển động của động cơ chỉ sau vài giây

Vì sao giá bán ô tô tại Việt Nam luôn cao so với thế giới?

VinFast đã lý giải cho câu hỏi: Vì sao giá bán ô tô tại Việt Nam luôn cao so với thế giới? bằng việc công bố về cơ cấu giá xe ô tô, trong đó có các khoản thuế phải nộp cho nhà nước.
Xem thêm các thông tin khác