Tài khoản

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sau đây mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng, dịch vụ Lê Gia ICT cũng như bất kỳ phần mềm và sản phẩm liên quan nào (gọi chung là "Dịch vụ"). Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng đối với tất cả các Dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi Lê Gia ICT hoặc các Chi nhánh của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn: Oto360, MCom, ESo, và các ứng dụng liên quan. Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi. Bạn nên kiểm tra Điều khoản Dịch vụ thường xuyên để nhận biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn.

Tài khoản người dùng

 1. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Tài khoản Lê Gia ICT của bạn, bao gồm địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác được xác định là bắt buộc. Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật cho Tài khoản Lê Gia ICT của mình. Việc bạn không duy trì thông tin tài khoản Lê Gia ICT chính xác, đầy đủ và cập nhật, bao gồm cả việc có phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc đã hết hạn trong hồ sơ với Lê Gia ICT, có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản Lê Gia ICT của bạn và/hoặc bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch vụ.
 2. Là người dùng Tài khoản Lê Gia ICT, bạn cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật của Lê Gia ICT, và bất kỳ điều khoản áp dụng nào khác. Nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Điều khoản Dịch vụ Lê Gia ICT, Chính sách bảo mật, các thỏa thuận sẽ chỉ áp dụng theo thứ tự sau trong phạm vi cần thiết để giải quyết bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào: Điều khoản dịch vụ Lê Gia ICT, Chính sách bảo mật Lê Gia ICT, các thỏa thuận.
 3. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Dịch vụ sẽ có thể truy cập và sửa đổi dữ liệu lưu trữ cho Tài khoản Lê Gia ICT của bạn, bao gồm thông tin từ các Nền tảng được hỗ trợ. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với Tài khoản Lê Gia ICT của mình và bạn đồng ý duy trì tính bảo mật và bí mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản Lê Gia ICT của bạn mọi lúc. Bạn phải thông báo kịp thời cho Lê Gia ICT nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào, bao gồm bất kỳ tổn thất, mất cắp, tiết lộ hoặc sử dụng trái phép Tài khoản Lê Gia ICT, tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn. Lê Gia ICT không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không duy trì tính bảo mật của Tài khoản Lê Gia ICT và/hoặc mật khẩu của bạn.
 4. Nếu Tài khoản Lê Gia ICT của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ cũng sẽ bị chấm dứt.
 5. Nếu bạn đăng ký Dịch vụ thay mặt cho chủ lao động của bạn, thì bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền sử dụng Dịch vụ, bao gồm kết nối Tài khoản Lê Gia ICT của bạn với Dịch vụ và ràng buộc chủ sử dụng lao động của mình với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản chung

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Lê Gia ICT.

 1. Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.
 2. Bạn không được sử dụng dịch vụ của Lê Gia ICT cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
 3. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Lê Gia ICT.
 4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Lê Gia ICT.
 5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về cskh@legia.email
 6. Bạn cần được điểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.
 7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật

Tóm lại, Dịch vụ của Lê Gia ICT sẽ do chúng tôi sở hữu. Bạn không được sử dụng cho bất kỳ điều phạm pháp. Toàn bộ thông tin về thanh toán và thẻ tín dụng sẽ được chúng tôi mã hóa bảo mật.

Quyền lợi của chúng tôi

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.
 2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.
 3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Lê Gia ICT, nhân viên của Lê Gia ICT, công ty Lê Gia ICT.
 5. Lê Gia ICT không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.
 6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.
 7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…
 8. Lê Gia ICT có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Lê Gia ICT sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Tóm lại, Chúng tôi có thể sửa đổi, hủy bỏ hay từ chối cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu về tài khoản của Lê Gia ICT, chúng tôi có thể đóng băng tài khoản hoặc chuyển quyền sở hữu sang người sở hữu hợp pháp nhất.

Giới hạn về trách nhiệm

 1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Lê Gia ICT sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.
 2. Trong mọi trường hợp, Lê Gia ICT hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty Lê Gia ICT, đối tác của Lê Gia ICT, nhân viên Lê Gia ICT… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.
 3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 4. Lê Gia ICT không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
 5. Lê Gia ICT không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
 6. Lê Gia ICT không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Tóm lại, Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn phạm pháp, vi phạm điều khoản này hoặc đi ngược lại với quyền lợi của bên đối tác thứ ba, đặc biệt ghi chú để khi bị kiện. Dịch vụ của chúng tôi có thể bị lỗi hoặc bị gián đoạn khi cung cấp cho bạn và chúng tôi không đảm bảo điều này.

Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng

 1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ của Lê Gia ICT. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua Dịch vụ của Lê Gia ICT) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại Dịch vụ của chúng tôi.
 2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý: (a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, (b) và cho phép Lê Gia ICT hiển thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy (c) Lê Gia ICT có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.
 3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng tôi; tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.
 4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

Tóm lại, Mọi thứ bạn đưa lên đều thuộc sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm. Nếu bạn muốn xóa bỏ toàn bộ nội dung, bạn chỉ cần xóa toàn bộ tài khoản của mình.

Quy định đăng tin trên Oto360

Thông tin liên lạc

 • Tên: Điền đầy đủ họ tên thật của người bán.
 • Email: Hãy cung cấp địa chỉ email thật. Chúng tôi liên lạc với bạn chủ yếu qua email.
 • Số điện thoại: Để đảm bảo an toàn mua bán, bạn cần xác nhận sở hữu của số điện thoại dùng để đăng tin.
 • Địa chỉ: Hãy cung cấp địa chỉ giao dịch chính xác bao gồm: tên đường, quận/huyện, thành phố nơi bạn đang sống.

Hình ảnh trong tin đăng

Hình ảnh trong tin đăng phải là hình chụp từ mặt hàng, dịch vụ bạn đăng bán, và phải thể hiện rõ & chân thực mặt hàng dịch vụ đó.

Hình ảnh không được phép đăng:

 • Hình đã bị chỉnh sửa quá nhiều hoặc bị tẩy xóa, không cho thấy được tình trạng thật của sản phẩm.
 • Hình có chứa đường link liên kết, chữ, số điện thoại, tên cửa hàng/công ty.
 • Hình mờ, nghiêng, không đúng chiều, hình được ghép từ nhiều hình khác, có các ký tự hoặc ký hiệu lạ nhằm thu hút sự chú ý của người xem.
 • Hình bị lỗi không hiển thị.

Nội dung tin đăng

Nội dung tin đăng cần có đầy đủ thông tin để người mua có thể quyết định mua hàng.

Số điện thoại, các đường dẫn kết nối đến trang khác, email có chứa tên miền website khác không được phép miêu tả ở nội dung.

Nếu có nhiều hơn một sản phẩm/dịch vụ, vui lòng đăng tin riêng biệt cho từng sản phẩm/dịch vụ.

Oto360 chỉ đăng những tin mua bán ô tô đã qua sử dụng. Tin rao chỉ nhằm mục đích quảng cáo về công ty sẽ không được đăng. Các tin rao về ô tô mới không được đăng.

Các tin đăng có nội dung, hình ảnh mang tính xúc phạm liên quan đến tôn giáo, các nhóm sắc tộc, cá nhân hoặc người nổi tiếng bị cấm.

Theo điều 8 mục 11 của Luật Quảng cáo, không được sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự trong nội dung tin đăng (nếu sử dụng phải có tài liệu chứng minh).

Một số lý do phổ biến khiến tin đăng bị từ chối:

 • Không phải xe qua sử dụng.
 • Có thông tin số điện thoại trong nội dung mô tả.
 • Thông tin nhằm mục đích quảng cáo.
 • Nội dung không chính xác, spam.

Giá

Oto360 có quyền từ chối các sản phẩm có giá bán không hợp lý. Giá bán phải được niêm yết bằng giá Việt Nam Đồng. Các tin đăng giá ngoại tệ đều không được đăng.

Quy định về giá được đặt ra nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả cho cả người mua và người bán.

Thanh toán chi phí

 1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Lê Gia ICT bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên Lê Gia ICT.
 2. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, website của bạn sẽ bị đóng băng. Sau 30 ngày, website của bạn sẽ bị tự động hủy.
 3. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.
 4. Lê Gia ICT hiện không hỗ trợ hoàn trả phí.

Tóm lại, Chúng tôi hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán mà bạn có thể xem trong tài khoản Lê Gia ICT của bạn. Bạn sẽ được thông báo trước 3 ngày (hoặc hơn) khi tới kỳ thanh toán và có 7 đến 10 ngày để hoàn tất, nếu không tài khoản sẽ bị đóng băng. Nếu bạn không thuộc Việt Nam, hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể hướng dẫn chi tiết hơn. Ngoài ra, chưa có chính sách hoàn trả tiền.

Hủy dịch vụ

 1. Đối với website miễn phí, quá 15 ngày tính từ lúc nhận được thông báo kích hoạt dịch vụ thành công (qua sms, qua email hoặc từ nhân viên CSKH) mà website không thay đổi, cập nhật và sử dụng sẽ bị chúng tôi hủy bỏ, xóa dữ liệu khỏi hệ thống, mà không cần thông báo trước, ngoài ra, đối với gói website miễn phí đã kích hoạt và sử dụng nhưng quá 30 ngày mà tài khoản chủ sở không hoạt động hoặc không tiếp tục khai thác dịch vụ thì sẽ bị chúng tôi hủy bỏ, xóa dữ liệu khỏi hệ thống. Gói website miễn phí chính thức ngưng cung cấp từ ngày 1/1/2021.
 2. Đối với dịch vụ tính phí, quá 3 ngày từ ngày đăng ký dịch vụ mà Lê Gia ICT không liên hệ được bạn hoặc bạn không thanh toán thì dịch vụ sẽ bị chúng tôi hủy bỏ, xóa dữ liệu khỏi hệ thống.
 3. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến email cskh@legia.email và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.
 4. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.
 5. Nếu bạn hủy Dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.
 6. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Dịch vụ của Lê Gia ICT dù bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo.

Tóm lại, Để hủy, hãy email tới cskh@legia.email. Lê Gia ICT sẽ phản hồi cụ thể về thông tin liên quan đến lệnh hủy. Một khi hủy, toàn bộ nội dung của bạn sẽ bị xóa bỏ. Nếu bạn hủy vào giữa chu kỳ thanh toán, bạn phải thanh toán hoàn tất khoản khí chênh lệch này. Chúng tôi có thể hủy bỏ tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào. Mọi vấn đề về ăn gian đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ bị xóa.

Sửa đổi dịch vụ và giá cả

 1. Chi phí cho việc sử dụng Lê Gia ICT nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.
 2. Lê Gia ICT có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.
 3. Lê Gia ICT không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.

Tóm lại, Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào, mà không phải chịu trách nhiệm.

Giải quyết thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng vui lòng nào gửi về Lê Gia ICT theo các phương thức sau: 

 • Gửi email tới địa chỉ: cskh@legia.email 
 • Điện thoại hỗ trợ: 0899 456 139
 • Hoặc liên hệ trực tiếp:
  Công ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Lê Gia
  Địa chỉ trụ sở: P202C, Tòa nhà A, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Lê Gia ICT sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng, trường hợp cần thiết, Lê Gia ICT có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Lê Gia ICT sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Lê Gia ICT, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hồ Chí Minh giải quyết.

Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

Nếu Lê Gia ICT có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bọ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Lê Gia ICT và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

Tóm lại, Nếu Lê Gia ICT có bỏ qua bất kỳ điều khoản nào trong thực thi, không có nghĩa là chúng tôi sẽ bỏ luôn điều đó. Bản điều khoản này chính là sự đồng ý giữa bạn và chúng tôi. Có nghĩa là nếu ở các bản điều khoản trước đó có điều gì trái ngược với bản điều khoản này thì chúng tôi sẽ chọn điều khoản ở bản điều khoản mới nhất.

Thông tin khác dành cho bạn

Hướng dẫn cài đặt mã chuyển đổi Google ADs trên website

Hướng dẫn cài đặt mã chuyển đổi Google ADs trên website

Để tăng hiệu quả cho việc chạy quảng cáo trên Google hướng đến khách hàng tiềm năng và tiết kiệm chi phí, Oto360 sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt mã chuyển đổi dành cho website chỉ với vài bước đơn giản
Danh sách công ty, đại lý ô tô đã được gỡ bỏ khỏi website Oto360

Danh sách công ty, đại lý ô tô đã được gỡ bỏ khỏi website Oto360

Cùng với việc chia sẻ thông tin đại lý ô tô chính hãng trên toàn quốc để người dùng có thể dễ dàng tham khảo và liên hệ hỗ trợ, Oto360 vẫn sẵn sàng gỡ bỏ thông tin những công ty, đại lý ô tô nào có yêu cầu không muốn đăng tải lên website Oto360
Hướng dẫn sử dụng website ô tô trên nền tảng Oto360.net

Hướng dẫn sử dụng website ô tô trên nền tảng Oto360.net

cung cấp và thiết kế website ô tô chuyên nghiệp với những tính năng chuyên biệt dành cho ngành ô tô bao gồm hệ thống website bán xe ô tô tích hợp quyền quản trị, phân tích dữ liệu và CSKH. Bài viết này Oto360 sẽ hướng dẫn bạn có thể tự tùy chỉnh nội dung website của mình và theo dõi dữ liệu khách hàng ngay trên tính năng quản trị của Oto360.net một cách đơn giản và nhanh chóng.
Xem thêm các thông tin khác