Tài khoản

Triệu hồi xe Isuzu D-Max và Isuzu muX sản xuất năm 2020, 2021 & 2022

Triệu hồi xe Isuzu D-Max và Isuzu muX sản xuất năm 2020, 2021 & 2022Chương trình triệu hồi kiểm tra và siết lại bu lông trên trục lái (đoạn thứ 2 phía dưới) trên xe Isuzu D-Max và Isuzu muX sản xuất năm 2020, 2021 & 2022 theo chương trình triệu hồi số SCP-2303-01, ngày 15/03/2023 của Isuzu Motors International Operation (Thailand)
 • Mã số đợt triệu hồi: THSP/2023/14
 • Ngày công bố: 05/05/2023

Thông tin chi tiết

 1. Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước: Công ty TNHH ôtô ISUZU Việt Nam - Địa chỉ: 695 Quang Trung, Phường  8, Quận Gò Vấp, TP. HCM
 2. Nhà sản xuất xe tại nước ngoài: Isuzu Motors Co., Ltd (ThaiLand) - Địa chỉ: 38 Kor./Moo 9, Poochaosamingprai Rd., Samrong-tai, Phrapradaeng Samut Prakan 10130 ThaiLand
 3. Loại phương tiện: Ô tô con
 4. Nhãn hiệu: ISUZU
 5. Số loại:
  • D-MAX (TFR87JDL-RCPHVN); (TFR87JSL-RAPNAE);
  • D-MAX (TFR87JDL-TCPHVN);
  • D-MAX (TFR87JDL-TDPHVN);
  • D-MAX (TFS87JDL-TEPHVN);
  • MU-X (UCR87GGL-RLUHVN);
  • MU-X (UCR87GGL-TLUHVN);
  • MU-X (UCR87GGL-TDUHVN1);
  • MU-X (UCR87GGL-RDUHVN);
  • MU-X (UCR87GGL-TDUHVN2);
  • MU-X (UCS87GGL-TDUHVN)
 6. Thời gian sản xuất: Từ 01/2021 đến 09/2022
 7. Số khung (số VIN): Xem danh sách đính kèm
 8. Số động cơ: Xem danh sách đính kèm
 9. Số lượng xe triệu hồi: 372 chiếc
 10. Nội dung triệu hồi: Chương trình triệu hồi kiểm tra và siết lại bu lông trên trục lái (đoạn thứ 2 phía dưới) trên xe Isuzu D-MaxIsuzu muX sản xuất năm 2020, 2021 & 2022 theo chương trình triệu hồi số SCP-2303-01, ngày 15/03/2023 của Isuzu Motors International Operation (Thailand)
 11. Địa điểm thực hiện: Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH ôtô ISUZU Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).
 12. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến: 0,2h/ xe
 13. Thời gian bắt đầu thực hiện: 10/05/2023
 14. Thời gian dự kiến kết thúc: 31/12/2024
 15. Chi phí sửa chữa: Công ty TNHH ôtô ISUZU Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

Danh sách số khung đã bán trên thị trường

STT Số VIN Số máy  Ngày sản xuất xe Mã kiểu loại
1 MPATFR87JMT000445 VV8544 19/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
2 MPATFR87JMT000446 VV8554 19/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
3 MPATFR87JMT000447 VV8549 19/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
4 MPATFR87JMT000448 VV8547 19/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
5 MPATFR87JMT000449 VV8545 19/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
6 MPATFR87JMT000450 VV8546 19/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
7 MPATFR87JMT000451 VV8548 19/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
8 MPATFR87JMT000452 VV8543 19/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
9 MPATFR87JMT000453 VV8550 19/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
10 MPATFR87JMT000454 VV8553 19/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
11 MPATFS87JMT003196 VV8529 19/01/2021 TFS87JDL-TEPHVN
12 MPATFS87JMT003197 VV8537 19/01/2021 TFS87JDL-TEPHVN
13 MPATFS87JMT003198 VV8534 19/01/2021 TFS87JDL-TEPHVN
14 MPATFS87JMT003199 VV8536 19/01/2021 TFS87JDL-TEPHVN
15 MPATFS87JMT003200 VV8535 19/01/2021 TFS87JDL-TEPHVN
16 MPATFS87JMT003201 VV8531 19/01/2021 TFS87JDL-TEPHVN
17 MPATFS87JMT003202 VV8530 19/01/2021 TFS87JDL-TEPHVN
18 MPATFS87JMT003203 VV8533 19/01/2021 TFS87JDL-TEPHVN
19 MPATFS87JMT003204 VV8532 19/01/2021 TFS87JDL-TEPHVN
20 MPATFS87JMT003205 VV8528 19/01/2021 TFS87JDL-TEPHVN
21 MPATFR87JMT000455 VV8541 21/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
22 MPATFR87JMT000456 VV8542 21/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
23 MPATFR87JMT000457 VV8552 21/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
24 MPATFR87JMT000458 VV8551 21/01/2021 TFR87JDL-RCPHVN
25 MPATFR87JMT000459 VV8526 21/01/2021 TFR87JDL-TCPHVN
26 MPATFR87JMT000460 VV8527 21/01/2021 TFR87JDL-TCPHVN
27 MPATFS87JMT005387 WA5396 12/3/2021 TFS87JDL-TEPHVN
28 MPATFS87JMT005388 WA5400 12/3/2021 TFS87JDL-TEPHVN
29 MPATFS87JMT005389 WA5399 12/3/2021 TFS87JDL-TEPHVN
30 MPATFS87JMT005390 WA5398 12/3/2021 TFS87JDL-TEPHVN
31 MPATFS87JMT005391 WA5395 12/3/2021 TFS87JDL-TEPHVN
32 MPATFR87JMT000945 WB9201 26/03/2021 TFR87JDL-RCPHVN
33 MPATFR87JMT000946 WB9200 26/03/2021 TFR87JDL-RCPHVN
34 MPATFR87JMT000947 WB9199 26/03/2021 TFR87JDL-RCPHVN
35 MPAUCR87GMT000246 WD0936 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
36 MPAUCR87GMT000247 WD0934 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
37 MPAUCR87GMT000248 WD0932 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
38 MPAUCR87GMT000249 WD0933 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
39 MPAUCR87GMT000250 WD0929 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
40 MPAUCR87GMT000251 WD0928 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
41 MPAUCR87GMT000252 WD0938 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
42 MPAUCR87GMT000253 WD0931 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
43 MPAUCR87GMT000254 WD0926 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
44 MPAUCR87GMT000255 WD0927 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
45 MPAUCR87GMT000256 WD0925 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
46 MPAUCR87GMT000257 WD0937 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
47 MPAUCR87GMT000258 WD0939 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
48 MPAUCR87GMT000259 WD0935 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
49 MPAUCR87GMT000260 WD0930 5/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
50 MPAUCR87GMT000276 WD2066 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
51 MPAUCR87GMT000277 WD2070 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
52 MPAUCR87GMT000278 WD2072 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
53 MPAUCR87GMT000279 WD2074 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
54 MPAUCR87GMT000280 WD2064 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
55 MPAUCR87GMT000281 WD2069 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
56 MPAUCR87GMT000282 WD2075 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
57 MPAUCR87GMT000283 WD2076 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
58 MPAUCR87GMT000284 WD2068 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
59 MPAUCR87GMT000285 WD2067 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
60 MPAUCR87GMT000286 WD2073 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
61 MPAUCR87GMT000287 WD2071 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
62 MPAUCR87GMT000288 WD2065 6/4/2021 UCR87GGL-RLUHVN
63 MPAUCR87GMT000289 WD2063 6/4/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
64 MPAUCR87GMT000290 WD2062 6/4/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
65 MPAUCR87GMT000261 WD2010 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
66 MPAUCR87GMT000262 WD2005 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
67 MPAUCR87GMT000263 WD2015 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
68 MPAUCR87GMT000264 WD2014 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
69 MPAUCR87GMT000265 WD2008 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
70 MPAUCR87GMT000269 WD2016 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
71 MPAUCR87GMT000270 WD2013 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
72 MPAUCR87GMT000271 WD2006 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
73 MPAUCR87GMT000272 WD2011 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
74 MPAUCR87GMT000274 WD2007 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
75 MPAUCR87GMT000275 WD2003 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
76 MPAUCR87GMT000266 WD2004 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
77 MPAUCR87GMT000267 WD2009 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
78 MPAUCR87GMT000268 WD2012 6/4/2021 UCR87GGL-TLUHVN
79 MPATFR87JMT001161 WE1716 21/04/2021 TFR87JDL-RCPHVN
80 MPATFR87JMT001162 WE1717 21/04/2021 TFR87JDL-RCPHVN
81 MPATFR87JMT001163 WE1715 21/04/2021 TFR87JDL-RCPHVN
82 MPATFR87JMT001164 WE1706 21/04/2021 TFR87JDL-TCPHVN
83 MPATFR87JMT001165 WE1709 21/04/2021 TFR87JDL-TCPHVN
84 MPATFR87JMT001166 WE1707 21/04/2021 TFR87JDL-TCPHVN
85 MPATFR87JMT001167 WE1713 21/04/2021 TFR87JDL-TCPHVN
86 MPATFR87JMT001168 WE1714 21/04/2021 TFR87JDL-TCPHVN
87 MPATFR87JMT001169 WE1712 21/04/2021 TFR87JDL-TCPHVN
88 MPATFR87JMT001170 WE1711 21/04/2021 TFR87JDL-TCPHVN
89 MPATFR87JMT001171 WE1710 21/04/2021 TFR87JDL-TCPHVN
90 MPATFR87JMT001172 WE1708 21/04/2021 TFR87JDL-TCPHVN
91 MPAUCR87GMT000320 WF2815 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
92 MPAUCR87GMT000321 WF2817 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
93 MPAUCR87GMT000322 WF2820 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
94 MPAUCR87GMT000323 WF2821 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
95 MPAUCR87GMT000324 WF2811 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
96 MPAUCR87GMT000325 WF2809 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
97 MPAUCR87GMT000326 WF2816 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
98 MPAUCR87GMT000327 WF2814 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
99 MPAUCR87GMT000328 WF2812 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
100 MPAUCR87GMT000329 WF2818 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
101 MPAUCR87GMT000330 WF2822 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
102 MPAUCR87GMT000331 WF2813 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
103 MPAUCR87GMT000332 WF2808 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
104 MPAUCR87GMT000333 WF2810 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
105 MPAUCR87GMT000334 WF2819 6/5/2021 UCR87GGL-RLUHVN
106 MPAUCR87GMT000370 WG3446 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
107 MPAUCR87GMT000371 WG3443 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
108 MPAUCR87GMT000372 WG3445 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
109 MPAUCR87GMT000373 WG3451 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
110 MPAUCR87GMT000374 WG3456 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
111 MPAUCR87GMT000375 WG3450 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
112 MPAUCR87GMT000376 WG3447 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
113 MPAUCR87GMT000377 WG3457 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
114 MPAUCR87GMT000378 WG3454 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
115 MPAUCR87GMT000379 WG3452 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
116 MPAUCR87GMT000380 WG3453 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
117 MPAUCR87GMT000381 WG3444 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
118 MPAUCR87GMT000382 WG3449 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
119 MPAUCR87GMT000383 WG3448 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
120 MPAUCR87GMT000384 WG3455 19/05/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
121 MPAEL3478MT003701 WG3515 21/05/2021 TFR87JSL-RAPNAE
122 MPAEL347XMT003702 WG3514 21/05/2021 TFR87JSL-RAPNAE
123 MPAUCR87GMT000446 WJ9465 7/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
124 MPAUCR87GMT000447 WJ9461 7/6/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
125 MPAUCR87GMT000448 WJ9459 7/6/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
126 MPAUCR87GMT000449 WJ9462 7/6/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
127 MPAUCR87GMT000450 WJ9463 7/6/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
128 MPAUCR87GMT000451 WJ9460 7/6/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
129 MPAUCR87GMT000445 WJ9464 7/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
130 MPAUCR87GMT000421 WK0091 10/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
131 MPAUCR87GMT000422 WK0094 10/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
132 MPAUCR87GMT000423 WK0088 10/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
133 MPAUCR87GMT000424 WK0087 10/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
134 MPAUCR87GMT000425 WK0095 10/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
135 MPAUCR87GMT000426 WK0090 10/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
136 MPAUCR87GMT000427 WK0085 10/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
137 MPAUCR87GMT000428 WK0083 10/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
138 MPAUCR87GMT000429 WK0092 10/6/2021 UCR87GGL-RLUHVN
139 MPATFR87JMT001479 WJ9514 12/6/2021 TFR87JDL-TCPHVN
140 MPATFR87JMT001480 WJ9515 12/6/2021 TFR87JDL-TCPHVN
141 MPATFR87JMT001481 WJ9516 12/6/2021 TFR87JDL-TCPHVN
142 MPATFR87JMT001482 WJ9517 12/6/2021 TFR87JDL-TCPHVN
143 MPATFR87JMT001483 WJ9518 12/6/2021 TFR87JDL-TCPHVN
144 MPAUCR87GMT000560 WL9613 8/7/2021 UCR87GGL-TLUHVN
145 MPAUCR87GMT000561 WL9614 8/7/2021 UCR87GGL-TLUHVN
146 MPAUCR87GMT000562 WL9612 8/7/2021 UCR87GGL-TLUHVN
147 MPAUCR87GMT000580 WL9617 8/7/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
148 MPAUCR87GMT000581 WL9611 8/7/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
149 MPAUCR87GMT000582 WL9618 8/7/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
150 MPAUCR87GMT000583 WL9621 8/7/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
151 MPAUCR87GMT000563 WL9622 8/7/2021 UCR87GGL-TLUHVN
152 MPAUCR87GMT000564 WL9615 8/7/2021 UCR87GGL-TLUHVN
153 MPAUCR87GMT000584 WL9616 8/7/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
154 MPAUCR87GMT000585 WL9620 8/7/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
155 MPAUCR87GMT000586 WL9619 8/7/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
156 MPAUCR87GMT000587 WL9608 8/7/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
157 MPAUCR87GMT000588 WL9609 8/7/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
158 MPAUCR87GMT000589 WL9610 8/7/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
159 MPAUCR87GMT000554 WL9597 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
160 MPAUCR87GMT000545 WL9596 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
161 MPAUCR87GMT000546 WL9604 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
162 MPAUCR87GMT000547 WL9602 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
163 MPAUCR87GMT000548 WL9595 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
164 MPAUCR87GMT000549 WL9598 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
165 MPAUCR87GMT000550 WL9599 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
166 MPAUCR87GMT000551 WL9601 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
167 MPAUCR87GMT000552 WL9606 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
168 MPAUCR87GMT000553 WL9603 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
169 MPAUCR87GMT000555 WL9593 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
170 MPAUCR87GMT000556 WL9594 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
171 MPAUCR87GMT000557 WL9605 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
172 MPAUCR87GMT000558 WL9607 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
173 MPAUCR87GMT000559 WL9600 9/7/2021 UCR87GGL-RLUHVN
174 MPAUCR87GMT000609 WM7207 16/07/2021 UCR87GGL-RLUHVN
175 MPATFR87JMT001856 WN5074 22/07/2021 TFR87JDL-TCPHVN
176 MPATFR87JMT001857 WN5072 22/07/2021 TFR87JDL-TCPHVN
177 MPATFR87JMT001858 WN5073 22/07/2021 TFR87JDL-TCPHVN
178 MPATFR87JMT001859 WN5071 22/07/2021 TFR87JDL-TCPHVN
179 MPATFR87JMT001860 WN5070 22/07/2021 TFR87JDL-TCPHVN
180 MPATFR87JMT001903 WN8302 29/07/2021 TFR87JDL-TCPHVN
181 MPATFR87JMT001894 WN8306 29/07/2021 TFR87JDL-RCPHVN
182 MPATFR87JMT001895 WN8305 29/07/2021 TFR87JDL-RCPHVN
183 MPATFR87JMT001896 WN8308 29/07/2021 TFR87JDL-RCPHVN
184 MPATFR87JMT001897 WN8309 29/07/2021 TFR87JDL-RCPHVN
185 MPATFR87JMT001898 WN8307 29/07/2021 TFR87JDL-RCPHVN
186 MPATFR87JMT001899 WN8300 29/07/2021 TFR87JDL-TCPHVN
187 MPATFR87JMT001900 WN8301 29/07/2021 TFR87JDL-TCPHVN
188 MPATFR87JMT001901 WN8303 29/07/2021 TFR87JDL-TCPHVN
189 MPATFR87JMT001902 WN8304 29/07/2021 TFR87JDL-TCPHVN
190 MPAUCR87GMT000665 WP2424 3/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
191 MPAUCR87GMT000666 WP2428 3/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
192 MPAUCR87GMT000667 WP2432 3/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
193 MPAUCR87GMT000668 WP2435 3/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
194 MPAUCR87GMT000669 WP2427 3/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
195 MPAUCR87GMT000670 WP2431 3/8/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
196 MPAUCR87GMT000671 WP2422 3/8/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
197 MPAUCR87GMT000672 WP2423 3/8/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
198 MPAUCR87GMT000673 WP2429 3/8/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
199 MPAUCR87GMT000674 WP2436 3/8/2021 UCR87GGL-TDUHVN1
200 MPAUCR87GMT000651 WP3113 4/8/2021 UCR87GGL-RLUHVN
201 MPAUCR87GMT000652 WP3116 4/8/2021 UCR87GGL-RLUHVN
202 MPAUCR87GMT000653 WP3114 4/8/2021 UCR87GGL-RLUHVN
203 MPAUCR87GMT000676 WR0007 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
204 MPAUCR87GMT000677 WR0006 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
205 MPAUCR87GMT000678 WR0015 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
206 MPAUCR87GMT000679 WR0013 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
207 MPAUCR87GMT000680 WR0010 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
208 MPAUCR87GMT000681 WR0009 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
209 MPAUCR87GMT000682 WR0008 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
210 MPAUCR87GMT000683 WR0019 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
211 MPAUCR87GMT000684 WR0016 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
212 MPAUCR87GMT000685 WR0014 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
213 MPAUCR87GMT000686 WR0012 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
214 MPAUCR87GMT000687 WR0020 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
215 MPAUCR87GMT000688 WR0017 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
216 MPAUCR87GMT000689 WR0018 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
217 MPAUCR87GMT000690 WR0011 11/8/2021 UCR87GGL-TLUHVN
218 MPATFS87JMT009469 WR0087 11/8/2021 TFS87JDL-TEPHVN
219 MPATFS87JMT009470 WR0088 11/8/2021 TFS87JDL-TEPHVN
220 MPATFS87JMT009471 WR0085 11/8/2021 TFS87JDL-TEPHVN
221 MPATFS87JMT009472 WR0086 11/8/2021 TFS87JDL-TEPHVN
222 MPATFS87JMT009473 WR0089 11/8/2021 TFS87JDL-TEPHVN
223 MPATFR87JMT001998 WR8283 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
224 MPATFR87JMT001999 WR8284 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
225 MPATFR87JMT002000 WR8296 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
226 MPATFR87JMT002001 WR8294 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
227 MPATFR87JMT002003 WR8287 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
228 MPATFR87JMT002004 WR8290 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
229 MPATFR87JMT002005 WR8297 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
230 MPATFR87JMT002006 WR8286 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
231 MPATFR87JMT002007 WR8292 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
232 MPATFR87JMT002008 WR8295 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
233 MPATFR87JMT002009 WR8293 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
234 MPATFR87JMT002010 WR8289 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
235 MPATFR87JMT002011 WR8291 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
236 MPATFR87JMT002012 WR8285 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
237 MPATFR87JMT002002 WR8288 18/08/2021 TFR87JDL-TCPHVN
238 MPATFR87JMT002013 WR7727 19/08/2021 TFR87JDL-RCPHVN
239 MPATFR87JMT002014 WR7723 19/08/2021 TFR87JDL-RCPHVN
240 MPATFR87JMT002015 WR7726 19/08/2021 TFR87JDL-RCPHVN
241 MPATFR87JMT002016 WR7725 19/08/2021 TFR87JDL-RCPHVN
242 MPATFR87JMT002017 WR7724 19/08/2021 TFR87JDL-RCPHVN
243 MPATFS87JMT011174 WU7162 6/10/2021 TFS87JDL-TEPHVN
244 MPATFS87JMT011175 WU7158 6/10/2021 TFS87JDL-TEPHVN
245 MPATFS87JMT011176 WU7161 6/10/2021 TFS87JDL-TEPHVN
246 MPATFS87JMT011177 WU7159 6/10/2021 TFS87JDL-TEPHVN
247 MPATFS87JMT011178 WU7160 6/10/2021 TFS87JDL-TEPHVN
248 MPATFR87JNT000537 WV7427 11/10/2021 TFR87JDL-TCPHVN
249 MPATFR87JNT000538 WV7426 11/10/2021 TFR87JDL-TDPHVN
250 MPATFS87JNT001426 WV7425 11/10/2021 TFS87JDL-TEPHVN
251 MPATFR87JNT003025 XU9669 9/5/2022 TFR87JDL-TCPHVN
252 MPATFR87JNT003026 XU9676 9/5/2022 TFR87JDL-TCPHVN
253 MPATFR87JNT003027 XU9675 9/5/2022 TFR87JDL-TCPHVN
254 MPATFR87JNT003028 XU9670 9/5/2022 TFR87JDL-TCPHVN
255 MPATFR87JNT003147 XW1710 20/05/2022 TFR87JDL-TCPHVN
256 MPATFR87JNT004038 XZ4706 20/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
257 MPATFR87JNT004039 XZ4696 20/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
258 MPATFR87JNT004040 XZ4712 20/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
259 MPATFR87JNT004041 XZ4703 20/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
260 MPATFR87JNT004042 XZ4709 20/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
261 MPATFR87JNT004033 XZ4693 20/06/2022 TFR87JDL-RCPHVN
262 MPATFR87JNT004034 XZ4692 20/06/2022 TFR87JDL-RCPHVN
263 MPATFR87JNT004035 XZ4691 20/06/2022 TFR87JDL-RCPHVN
264 MPATFR87JNT004047 XZ4710 21/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
265 MPATFR87JNT004048 XZ4695 21/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
266 MPATFR87JNT004049 XZ4700 21/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
267 MPATFR87JNT004050 XZ4701 21/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
268 MPATFR87JNT004051 XZ4705 21/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
269 MPATFR87JNT004052 XZ4707 21/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
270 MPATFR87JNT004037 XZ4690 22/06/2022 TFR87JDL-RCPHVN
271 MPATFR87JNT004053 XZ4694 23/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
272 MPATFR87JNT004054 XZ4702 23/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
273 MPATFR87JNT004055 XZ4697 23/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
274 MPATFR87JNT004057 XZ4699 23/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
275 MPATFR87JNT004058 XZ4714 23/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN
276 MPAUCR87GNT000645 YA4544 28/06/2022 UCR87GGL-RDUHVN
277 MPAUCR87GNT000646 YA4532 28/06/2022 UCR87GGL-RDUHVN
278 MPAUCR87GNT000648 YA4537 28/06/2022 UCR87GGL-RDUHVN
279 MPAUCR87GNT000709 YB5673 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
280 MPAUCR87GNT000710 YB5669 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
281 MPAUCR87GNT000711 YB5672 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
282 MPAUCR87GNT000712 YB5665 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
283 MPAUCR87GNT000719 YB5671 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
284 MPAUCR87GNT000714 YB5675 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
285 MPAUCR87GNT000720 YB5676 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
286 MPAUCR87GNT000721 YB5662 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
287 MPAUCR87GNT000715 YB5664 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
288 MPAUCR87GNT000723 YB5663 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
289 MPAUCR87GNT000716 YB5667 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
290 MPAUCR87GNT000717 YB5668 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
291 MPAUCS87GNT000122 YB5713 7/7/2022 UCS87GGL-TDUHVN
292 MPAUCR87GNT000778 YC8533 22/07/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
293 MPAUCR87GNT000780 YC8535 22/07/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
294 MPAUCR87GNT000781 YD5582 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN
295 MPAUCR87GNT000782 YD5578 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN
296 MPAUCR87GNT000783 YD5576 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN
297 MPAUCR87GNT000784 YD5571 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN
298 MPAUCR87GNT000785 YD5581 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN
299 MPAUCR87GNT000786 YD5580 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN
300 MPAUCR87GNT000787 YD5570 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN
301 MPAUCR87GNT000789 YD5569 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN
302 MPAUCR87GNT000793 YD5575 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN
303 MPAUCR87GNT000811 YD4124 28/07/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
304 MPAUCR87GNT000812 YD4127 28/07/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
305 MPAUCR87GNT000813 YD4126 28/07/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
306 MPAUCR87GNT000814 YD4125 28/07/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
307 MPAUCR87GNT000823 YE1479 2/8/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
308 MPAUCR87GNT000824 YE1475 2/8/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
309 MPAUCR87GNT000825 YE1476 2/8/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
310 MPAUCR87GNT000826 YE1480 2/8/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
311 MPAUCR87GNT000827 YE1477 2/8/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
312 MPAUCR87GNT000822 YE1474 4/8/2022 UCR87GGL-TDUHVN1
313 MPAUCR87GNT000838 YF3648 10/8/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
314 MPATFR87JNT005467 YF7730 26/08/2022 TFR87JDL-TDPHVN
315 MPATFR87JNT005468 YF7721 26/08/2022 TFR87JDL-TDPHVN
316 MPATFR87JNT005469 YF7723 26/08/2022 TFR87JDL-TDPHVN
317 MPATFR87JNT005470 YH1049 26/08/2022 TFR87JDL-TDPHVN
318 MPATFR87JNT005471 YH1044 26/08/2022 TFR87JDL-TDPHVN
319 MPATFR87JNT005472 YH1043 26/08/2022 TFR87JDL-TDPHVN
320 MPATFR87JNT005473 YH1045 26/08/2022 TFR87JDL-TDPHVN
321 MPATFR87JNT005474 YH1038 26/08/2022 TFR87JDL-TDPHVN
322 MPATFR87JNT005475 YH1037 26/08/2022 TFR87JDL-TDPHVN
323 MPATFR87JNT005464 YH0263 27/08/2022 TFR87JDL-RCPHVN
324 MPATFR87JNT005465 YH0259 27/08/2022 TFR87JDL-RCPHVN
325 MPATFS87JNT011857 YH6862 2/9/2022 TFS87JDL-TEPHVN
326 MPATFS87JNT011859 YH6866 2/9/2022 TFS87JDL-TEPHVN
327 MPAUCR87GNT000944 YJ6840 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
328 MPAUCR87GNT000945 YJ6842 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
329 MPAUCR87GNT000946 YJ6844 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
330 MPAUCR87GNT000949 YJ6843 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
331 MPAUCR87GNT000950 YJ6846 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
332 MPAUCR87GNT000952 YJ6835 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
333 MPAUCR87GNT000953 YJ6833 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
334 MPAUCR87GNT000954 YJ6837 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
335 MPAUCR87GNT000955 YJ6836 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
336 MPAUCR87GNT000956 YJ6845 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
337 MPAUCR87GNT000957 YJ6832 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
338 MPAUCR87GNT000958 YJ6839 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2
339 MPAUCS87GNT000298 YK0417 14/09/2022 UCS87GGL-TDUHVN
340 MPAUCR87GNT000967 YK0406 14/09/2022 UCR87GGL-TDUHVN1
341 MPAUCR87GNT000968 YK0407 14/09/2022 UCR87GGL-TDUHVN1
342 MPAUCR87GNT000969 YK0408 14/09/2022 UCR87GGL-TDUHVN1
343 MPAUCR87GNT000970 YK0413 14/09/2022 UCR87GGL-TDUHVN1
344 MPAUCS87GNT000299 YK0415 14/09/2022 UCS87GGL-TDUHVN
345 MPAUCS87GNT000300 YK0414 14/09/2022 UCS87GGL-TDUHVN

Danh sách xe tồn kho tại đại lý

STT Số VIN Số máy  Ngày sản xuất xe Mã kiểu loại Đại lý
1 MPATFR87JNT000536 WV7424 11/10/2021 TFR87JDL-RCPHVN Việt Hải
2 MPAUCR87GNT000046 WX0433 26/10/2021 UCR87GGL-RDUHVN Hùng Phượng
3 MPATFR87JNT004036 XZ4689 20/06/2022 TFR87JDL-RCPHVN Tây Bắc Sài Gòn
4 MPATFR87JNT004056 XZ4698 23/06/2022 TFR87JDL-TCPHVN Green Ka
5 MPAUCR87GNT000647 YA4536 28/06/2022 UCR87GGL-RDUHVN Tây Bắc Sài Gòn
6 MPAUCR87GNT000713 YB5674 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2 Hùng Phượng
7 MPAUCR87GNT000722 YB5670 5/7/2022 UCR87GGL-TDUHVN2 Vân Nam
8 MPAUCR87GNT000779 YC8534 22/07/2022 UCR87GGL-TDUHVN2 Vân Nam
9 MPAUCR87GNT000788 YD5568 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN Việt Hải
10 MPAUCR87GNT000790 YD5573 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN Việt Hải
11 MPAUCR87GNT000791 YD5579 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN Việt Hải
12 MPAUCR87GNT000792 YD5574 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN Việt Hải
13 MPAUCR87GNT000794 YD5572 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN Việt Hải
14 MPAUCR87GNT000795 YD5577 27/07/2022 UCR87GGL-RDUHVN Việt Hải
15 MPAUCR87GNT000837 YF3647 10/8/2022 UCR87GGL-TDUHVN2 Nam Bình
16 MPATFS87JNT011668 YH0265 26/08/2022 TFS87JDL-TEPHVN Việt Hải
17 MPATFS87JNT011669 YH0264 26/08/2022 TFS87JDL-TEPHVN Việt Hải
18 MPATFR87JNT005466 YH0260 27/08/2022 TFR87JDL-RCPHVN Nam Bình
19 MPATFS87JNT011858 YH6867 2/9/2022 TFS87JDL-TEPHVN Việt Hải
20 MPAUCR87GNT000947 YJ6834 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2 Hùng Phượng
21 MPAUCR87GNT000948 YJ6838 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2 Vân Nam
22 MPAUCR87GNT000951 YJ6841 7/9/2022 UCR87GGL-TDUHVN2 Nam Bình
23 MPATFR87JNT005654 YJ9556 12/9/2022 TFR87JDL-TDPHVN An Việt
24 MPAEL3476MT003700 WG3516 21/05/2021 TFR87JSL-RAPNAE Tây Bắc Sài Gòn

Danh sách xe tồn kho tại công ty TNHH Ô Tô ISUZU Việt Nam

STT Số VIN Số máy  Ngày sản xuất xe Mã kiểu loại
1 MPAUCR87GNT000852 YF9547 17/08/2022 UCR87GGL-RDUHVN
2 MPATFR87JNT005652 YH1039 12/9/2022 TFR87JDL-TDPHVN
3 MPATFR87JNT005653 YH1042 12/9/2022 TFR87JDL-TDPHVN

Thông tin khác dành cho bạn

Triệu hồi xe Audi A6, A7 được sản xuất từ 01/01/2019 đến 08/07/2022

Triệu hồi xe Audi A6, A7 được sản xuất từ 01/01/2019 đến 08/07/2022

Chương trình triệu hồi để kiểm tra và lắp đặt miếng bảo vệ trên các xe Audi A6, A7 được sản xuất từ 01/01/2019 đến 08/07/2022 do công ty TNHH Ô Tô Á Châu nhập khẩu và phân phối theo chương trình triệu hồi số hiệu 90V2 của hãng Audi AG.
Triệu hồi xe Mercedes-Benz GLE, AMG GLE, GLS và Maybach GLS sản xuất từ 02/2022 đến 01/2023

Triệu hồi xe Mercedes-Benz GLE, AMG GLE, GLS và Maybach GLS sản xuất từ 02/2022 đến 01/2023

Chương trình triệu hồi kiểm tra khắc phục lỗi lắp ráp cho thanh trang trí ở các cửa sổ tam giác của các cửa phía sau trên một số xe GLE và GLS (số loại 167) do công ty MBV nhập khẩu và phân phối theo chương trình triệu hồi của Mercedes-Benz AG có số hiệu là 7490001 (bổ sung danh sách xe bị ảnh hưởng cho chương trình THSP/2022/19).
Triệu hồi xe Bentley Continental GT First Edition W12 và Continental GT W12

Triệu hồi xe Bentley Continental GT First Edition W12 và Continental GT W12

Chương trình triệu hồi xe Bentley Continental GT, GT Convertible và Flying Spur được sản xuất từ 15/06/2018 đến 10/07/2020 để thay thế bộ phận bơm nước cho các xe bị ảnh hưởng. Thực hiện theo chương trình triệu hồi số RE23/02 của nhà máy sản xuất Bentley, do Công ty TNHH CT - Wearnes Việt Nam nhập khẩu, phân phối.
Triệu hồi xe Toyota Yaris sản xuất ngày 12/03/2012 và 09/06/2012

Triệu hồi xe Toyota Yaris sản xuất ngày 12/03/2012 và 09/06/2012

Chương trình triệu hồi mở rộng chương trình số THSP/2017/16 ngày 21 tháng 8 năm 2017 - Kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí hành khách phía trước trên xe Toyota Yaris, sản xuất ngày 12/03/2012 và 09/06/2012 do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức”.
Triệu hồi xe Toyota Vios và Toyota Yaris đã lắp phụ tùng thay thế từ 29/6/2022 đến 31/10/2022

Triệu hồi xe Toyota Vios và Toyota Yaris đã lắp phụ tùng thay thế từ 29/6/2022 đến 31/10/2022

Chương trình triệu hồi để kiểm tra/thay thế dây đai an toàn trước trên các xe Toyota Vios và Toyota Yaris đã lắp đặt hàng phụ tùng thay thế tại các Đại lí ủy quyền của TMV
Xem thêm các thông tin khác