Bảng giá xe BMW chính hãng trên Toàn Quốc

Giá các dòng xe

1 Series

Xe BMW 1 Series

1,199,000,000₫
2 Series

Xe BMW 2 Series

1,249,000,000₫
X2

Xe BMW X2

1,519,000,000₫
X1

Xe BMW X1

1,549,000,000₫
3 Series

Xe BMW 3 Series

1,899,000,000₫
4 Series

Xe BMW 4 Series

1,999,000,000₫
X3

Xe BMW X3

2,279,000,000₫
5 Series

Xe BMW 5 Series

2,499,000,000₫
X4

Xe BMW X4

2,899,000,000₫
Z4

Xe BMW Z4

3,329,000,000₫
7 Series

Xe BMW 7 Series

3,749,000,000₫
X5

Xe BMW X5

4,099,000,000₫
X6

Xe BMW X6

4,829,000,000₫
X7

Xe BMW X7

6,689,000,000₫