Bảng giá xe Lexus chính hãng trên Toàn Quốc

Giá các dòng xe

IS

Xe Lexus IS

2,130,000,000₫
ES

Xe Lexus ES

2,540,000,000₫
NX

Xe Lexus NX

2,560,000,000₫
RX

Xe Lexus RX

3,180,000,000₫
RC

Xe Lexus RC

3,290,000,000₫
GX

Xe Lexus GX

5,690,000,000₫
LS

Xe Lexus LS

7,280,000,000₫
LX

Xe Lexus LX

8,340,000,000₫